Topluluğun Kuruluşu

EVRİMSEL TIP TOPLULUĞU
KURULUŞ SÜRECİ

“Tıp, evrimin omuzlarında yükseliyor!”

Evrimsel Tıp güncel ana logosu. Darwin ağacı illüstrasyonu ve yaşamı/yaşatmayı simgeleyen yeşil rengin tonlarından oluşturulmuştur.

Evrimsel Tıp Topluluğu, Türkiye’nin evrimsel tıp alanında çalışmalarını sistematik, bilimsel ve akademik düzeyde fakülteler bünyesinde sürdüren ilk, tek, öncü ve en yetkin bilimsel platformudur. Evrimsel Tıp Topluluğu, ekip üyeleri ve çalışmalarını takip eden kitlelerce kısaca Evrimsel Tıp ismiyle ya da Evrimsel Tıp Platformu/Evrimsel Tıp Hareketi isimleriyle anılır. Hâlihazırda bilimsel literatürde karşımıza çıkmakta olan “evrimsel tıp” disiplininin perspektifi ve içeriğinin doğrudan yansıtılabilmesi hedefiyle topluluğa bu isimler uygun görülmüş; devam eden süreçte Türkiye’de “evrimsel tıp” bilimi ele alınınca akla gelen ilk platformun Evrimsel Tıp Topluluğu olması da bu durumu perçinlemiştir. Evrimsel Tıp, 2017 itibariyle Türkiye’nin tıp kökenli en güçlü evrim topluluğu olmuştur. Evrimsel Tıp Topluluğu, Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencileri, araştırmacılar, akademisyenler, hekimler ve profesyonellerin özverili katkılarıyla Nisan 2015’ten beri Türkiye’de evrim ve tıp ilişkisi üzerine “tıp fakültesi” etiketinin adına yakışır biçimde üstün, kaliteli, seçkin ve öncü çalışmalarını devam ettirmektedir.

Prof. Dr. Yaman Örs’ün tıp fakültesi öğrencileri için çizdiği entelektüel kimlik topluluğumuzun düşünsel havasını derinden etkilemiştir.

Evrimsel Tıp Topluluğunun temellerinde, alana katkı sağlamış büyük bilim insanlarının özverisine, Türkiye’nin evrim ve tıp ilişkisi, biyoetik ve tıp felsefesi konularında önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Yaman Örs‘ün düşünsel ve entelektüel kimliğine, Türkiye’de alana dair bir bilinç ve bilinirlik kazandırma noktasında emekleri olan fikir danışmanımız Op. Dr. Metin Berberoğlu‘nun çalışmalarına ve  evrime büyük bir ilgiyle merak duymuş tıp fakültesi öğrencilerinin dinamizmine rastlanır. Berberoğlu, Türkiye’de evrim teorisi, tıp fakültesi ve tıp eğitimi üçlüsünde araştırmalarını uzun süredir devam ettiren ve alana yaptığı çeşitli katkılarla bilinen bir isim olarak “evrimsel tıp” perspektifini Türkiye’de yaygınlaştırmak ve popüler kılmak için geçmişte birtakım medya yayınlarına katılmıştır. Bu yayınların birinde, 24 Şubat 2013 tarihinde HaberTürk canlı TV programında Türkiye’nin en ünlü evrim biyologlarından Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy ile birlikte yayına katılarak “evrimsel tıp” isminin TV aracılığıyla Türkiye’den ilk kez dile getirilebilmesini sağlamıştır.

Op. Dr. Metin Berberoğlu (Genel Cerrahî Uzmanı)

Op. Dr. Metin Berberoğlu (Genel Cerrahî Uzmanı)

O dönemde henüz tıp eğitiminin çok başında olan, şu anda da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimini devam ettiren Necdet Ersöz, evrim teorisi, evrimsel biyoloji, evrimsel tıp gibi alanlarla ilgili sık sık okumalar yapmakta, çeşitli tartışma platformlarına katılmakta ve bu sahalarla ilgili akademik çalışmaları takip etmekte olup ilgili yayını canlı olarak takip etmiştir. Prof. Dr. Yaman Örs’ün eserlerinin çok ciddi bir okuyucusu olan Necdet, evrim teorisi hakkında belirli kitlelerin bilim dışı tavrı, bilime ve düşünceye olan düşmanlıklar ve özgür-düşünceyi engelleme odaklı çalışmaların sıklıkla takdir edildiği, kendilerine büyük değerler atfedildiği bir havada bir bilim ve akademi takipçisi olarak evrimsel tıp alanında özellikle tıp öğrencileri bazında kitlesel bir platform kurma fikrini gündemine almıştır. Necdet, evrim teorisi ve biyoloji alanında 2009-2010 yıllarından ve evrim-tıp ilişkisi ve evrimsel tıp alanlarında da 2011-2012 yıllarından itibaren başlattığı yoğun okumalara 2013-2015 yılları arasında akademik literatürü ve güncel bilimsel çalışmaları takibini artırarak devam etmiş, topluluk kuruluşu öncesi ilgili sahaları büyük bir özveriyle taramıştır. Necdet 2015 yılı itibariyle evrimsel biyoloji ve evrimsel tıp alanlarında yayımlanmış eserlerin önemli bir kısmına hâkim olarak Op. Dr. Metin Berberoğlu ile iletişim kurmuş, ulusal çapta proje ve fikirlerini kendisiyle paylaşmıştır. Berberoğlu’nun gayet olumlu ve ilham verici geri dönüşleri neticesinde Nisan 2015’te topluluğun temelleri atılmıştır. Berberoğlu, Mayıs 2015’te bir grup biyoloji öğrencisi tarafından Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsünde düzenlenen Evrimsel Tıp Sempozyumunu organize ederek Necdet’i ilgili sempozyuma Prof. Dr. İskender Sayek, Prof. Dr. Recep Akdur ve Prof. Dr. Cem Terzi gibi isimlerle birlikte panelist olarak davet etmiş, Necdet’in bu sempozyumda ilgili alanda çalışmak isteyen tıp fakültesi öğrencilerine ulaşımını kolaylaştırmıştır. Burada yapılan topluluk çağrısıyla önemli bir geri dönüş sağlanmış, bu süreçte www.evrimseltip.org web-sitesi kurulmuş, topluluğun faaliyetleri netleştirilmiştir. Bu dönemde ilk aşamada topluluğun kuruluşunda ve ortak hareket noktasında farklı tıp fakültelerinden Hüseyin Ömer Semiz, Merve Ertürk, Bahadır Benli, Elif Çakan, Funda Tezel, Naciye Bozkurt ve Ezgi Kaymak gibi isimler fikirleri ve katılımlarıyla rol oynamışlardır. Sonraki süreçte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi birçok fakülteden öğrenciler topluluğun çalışmalarında gönüllü olmak için ekibe katılmışlardır. Bugün hem tıp fakültesinden hem de farklı fakültelerden onlarca ilgileneni, destekçisi ve hemen her alandan binlerce takipçisiyle Evrimsel Tıp Topluluğu, tıp fakültesi öğrencisi olmanın sorumluluğunu bilimsel, etik ve pratik perspektiflerle yoğurarak bu parlak sahada takipçilerine güvenilir bir zemin sunmaktadır.

Gazi Üniversitesinde çalışmalarını devam ettiren ekibimizce kullanılan logo.

Gazi Üniversitesinde çalışmalarını devam ettiren ekibimizce kullanılan logo.

Evrimsel Tıp Topluluğu, esasında fakültelerde kurulan ve kurulması planlanan pek çok Evrimsel Tıp Topluluğunun çatı ismi ve birleşme noktasıdır. Hâlihazırda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde resmî bir topluluğu bünyesinde barından Evrimsel Tıp, birçok farklı fakültede ve farklı oluşumlar altında da çalışmalarını devam ettirmekte olup gelecek dönemlerde de yeni toplulukların kurulması için çalışmalarını devam ettirmektedir. Evrimsel Tıp Topluluğu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çok hızlı bir yapılanma ile, kısa süre içerisinde Türkiye tıp fakülteleri tarihinde ilk olacak şekilde Mayıs 2016’da bir I. Gazi (Ulusal) Evrimsel Tıp Sempozyumunu organize etmiş, Türkiye’de alanla ilgili çalışan akademisyen ve profesyonelleri Ankara’da tıp fakültesi öğrencileri ve diğer katılımcılarla akademik ve bilimsel bir platformda buluşturmuştur. Evrimsel Tıp Topluluğu, kurulduğu günden bu yana bir popüler bilim platformu olmanın çok daha ötesinde, tıp fakültesi ruhuna yaraşır biçimde akademik havasını muhafaza etmektedir. Evrimsel Tıp Topluluğu, bir tıp fakültesi topluluğudur ve her daim birincil amacı, tıp fakültesi öğrencilerine “evrimsel tıp” disiplinini temel bilimlerden klinik bilimlere uzanacak şekilde üst düzey, akademik ve teknik olarak tanıtmak ve öğretmektir. Tıp fakültesini bir biyoloji bölümünden ayrı kılan klinik öğrenimi ve hekimlik kimliği, bir bilim insanı kimliğiyle birlikte evrimsel tıp öğreniminde bizlere evrim alanında alelade bir popüler bilim veya biyoloji oluşumu olmaktan öte ışık tutmaktadır ve tutmaya devam edecektir.

– Evrimsel Tıp Topluluğu