Antiklinal • Ansiklopedik Bilgi

Antklinal (Yun. anti=karşı, klinein=eğimli olmak) yapısal jeolojide en eski kayaların yapının merkezini kapladığı ve kayaçların marjinlere doğru kademeli olarak gençleştiği bir katlanma şeklidir.

Yazıyı oku →