Makale Arşivimiz

MAKALE ARŞİVİMİZ

Nasıl insan olduk? Her yönüyle insan doğası ve evrim…

evrimseltipmakalearsivi

Türkiye’nin evrimsel tıp alanında ilk, tek ve öncü platformu ve tıp kökenli en güçlü evrim oluşumu olan Evrimsel Tıp Topluluğunun evrimsel tıp ve insan evrimi odaklı makâle arşivine hoş geldiniz. Bu makale arşivi, topluluk yazar ve üyelerimiz tarafından itina ile ve uzun araştırmalar neticesinde, her biri alanının en güvenilir, bilimsel, güncel kaynakları referans gösterilerek hazırlanmış, güçlü içeriğe sahip makâlelerden oluşmaktadır. Evrimsel Tıp Makâle Arşivi, evrimsel tıp ve insan evrimi alanlarında Türkçe erişilebilen en geniş, kapsamlı ve bilimsel referans noktası olma hedefiyle entelektüel yazarların katkılarıyla güçlenerek amacına emin adımlarla ilerlemektedir. Bu arşiv, odak konuların yanı sıra evrimsel biyoloji başta olmak üzere topluluk ilgi alanlarında giren diğer pek çok disiplin altından da çalışmalar barındırmaktadır.

Not: Bağlantısı verilmiş olan makâleler okunmaya ve paylaşılmaya hazır makaleler olup henüz bağlantısı verilmemiş; yalnızca çalışma ismi taslak olarak görünen çalışmaların ise araştırma, inceleme ve yazım süreçleri devam etmektedir.

Makâle arşivimizle birlikte, dünyanın en büyük Türkçe online evrim ansiklopedisini oluşturma hedefiyle yola çıkarak binâ etmeye başladığımız ansiklopedimizde yer alan içeriklerimize de buraya tıklayarak göz atmanızı kesinlikle tavsiye etmekteyiz.

Son Güncelleme: 7 Ekim 2017

TEMEL BİLİM (ANATOMİ) ODAKLI İNSAN EVRİMİ MAKÂLELERİ

Hominid Kladı

 • Kapsamlı İnsan Evrimi Kronolojisi
 • İnsan Evriminde Ara Türler Atlası Cilt 1
 • İnsan Evriminde Ara Türler Atlası Cilt 2
 • İnsan Evriminde Ara Türler Atlası Cilt 3
 • Evrim Sürecinde Nesilleri Yok Olmuş İnsan Türleri ve Modern İnsanların Genel Özellikler Bakımından Kısa Bir Karşılaştırması
 • Memelilere Has Bazı Özelliklerin Evrimleşmesi
 • Primatların Evrimi
 • Kladistik ve Taksonomi Nedir? İnsan ve İnsansıların Filogenetik Sınıflamadaki Konumu
 • Hominid Kladında Yer Alan Türlerin Genel Olarak İncelenmesi

İskelet-Kas Sisteminin Evrimi

Sindirim Sisteminin Evrimi 

Kardiyovasküler Sistem ve Solunum Sisteminin Evrimi

Derinin Evrimi

Ürogenital Sistemin Evrimi

Bağışıklığın Evrimi

Sinir Sisteminin Evrimi (Evrimsel Sinirbilim)

Duyu Organlarının Evrimi

Endokrin Sistemin Evrimi

MEDİKAL KLİNİK: İNSAN HASTALIKLARI VE MODERN DÖNEM PROBLEMLERİNE EVRİMSEL YAKLAŞIMLAR

İNSAN VESTİGİALİTESİ ARŞİVİ

MOLEKÜLER (KİMYASAL) EVRİM MAKÂLELERİ

Yaşamın Kökeni

 • Geçmiş Uygarlıklarda Yaşamın Kökenine Bakış
 • Yeryüzünün Evrimi -1: BigBang Teorisi
 • Yeryüzünün Evrimi -2: Güneş Sistemi ve Yeryüzünün Evrimi
 • Yeryüzünün Evrimi -3: Yeryüzündeki Suyun Kaynağı ve Canlılık İçin Önemi
 • Yaşamı Ortaya Çıkışı Hakkında Teoriler
 • Yaşamın Ortaya Çıkaran Koşulların Oluşması, Yaşamın Tanımlanması
 • İlk Organik Moleküller, Koaservat ve Kimyasal Evrim Üzerine
 • Organik Moleküllerin Evrimi -1: Lipidlerin Evrimi
 • Organik Moleküllerin Evrimi -2: Karbonhidratların Evrimi
 • Organik Moleküllerin Evrimi -3: Proteinlerin Evrimi
 • Organik Moleküllerin Evrimi -4: RNA’nın Evrimi
 • Organik Moleküllerin Evrimi -5: DNA’nın Evrimi
 • Organik Moleküllerin Evrimi -6: Diğer Organik Moleküllerin Evrimi
 • Organik Moleküllerin Evrimi -7: İlkin Hücre Yapıları ve Hücrelerin Meydana Gelişi
 • Laboratuvarda Cansızlıktan Canlı Evrimleştirmek Mümkün Mü?
 • L. Pasteur ve Biyogenez
 • Sonuç: Modern Bilim Yaşamın Kökeni Hakkında Ne Diyor?

DİŞ HEKİMLİĞİ VE EVRİM MAKÂLELERİ

 • Dişlerin Genel Yapısı ve Dişlerin Evrimi
 • Canlı Türlerine Göre Canlılarda Diş Sayısı ve Sayının Önemi
 • İnsan Dişlerinin Evrimi
 • 20 Yaş Dişi (Wisdom Teeth, Üçüncü Molar) ve Evrim
 • Türlerin Beslenme Özellikleri, Çene Yapısı ve Dişlerin Evrimi İlişkisi

EVRİMSEL TIBBA GİRİŞ MAKÂLELERİ

Temel Kavramlar & Temel Makaleler Serisi

 • Yükselen Bir Bilim Dalı Olarak Evrimsel Tıp
 • Evrimsel Tıbba Giriş: Temel Kavramlar Üzerine
 • Evrimsel Tıbbın Modern Tıp İçin Önemi
 • Temel Makaleler 01: Evrimsel Biyoloji ve Tıpla Tanışma
 • Temel Makaleler 02: Evrimsel Tıbbın İnsana Bakış Açısı
 • Temel Makaleler 03: Evrimsel Biyolojide Bazı Temel Prensipler
 • Temel Makaleler  04: İnsan Evriminin Kısa Bir Özeti
 • Temel Makaleler 05: Tarihsel-Akademik Dinamikleriyle Evrim, Tıp ve Biyolojinin Komparatif Özeti ve Entegre Yaklaşım
 • Temel Makaleler 06: Evrimin Ana Mekanizmaları
 • Temel Makaleler 07: Genetik ve Evrim
 • Temel Makaleler 08: Evrim ve Tesadüf Konsepti
 • Temel Makaleler 09: Evrim Hangi Yöne Doğru İşler?
 • Temel Makaleler 10: Adaptasyonist Görüş Üzerine
 • Temel Makaleler 11: Türleşme Üzerine
 • Temel Makaleler 12: Evrim Hızı Kavramı
 • Temel Makaleler 13: Genetik Çeşitlilik Evrime Nasıl Etki Eder?
 • Temel Makaleler 14: Çeşitliliği Ne Belirler?
 • Temel Makaleler 15: Hastalıklar ve Doğal Seçilim Mekanizması
 • Temel Makaleler 16: Kalıtım ve Hastalıklar
 • Temel Makaleler 17: Evo-Devo Biyoloji ve Tıp
 • Temel Makaleler 18: Yaşam Öyküsü Teorisi
 • Temel Makaleler 19: Mortalite
 • Temel Makaleler 20: Yaşlanmanın Evrimi ve Geriatri
 • Temel Makaleler 21: Allometri
 • Temel Makaleler 22: İnsanlarda Büyüme, Gelişme ve Evrim
 • Temel Makaleler 23: Hominoid Kladı
 • Temel Makaleler 24: İnsan Türlerine Kısa Bir Bakış
 • Temel Makaleler 25: Bipedalizm
 • Temel Makaleler 26: İnsanda Vücut Büyüklüğü
 • Temel Makaleler 27: Yüz, Çene ve Dişlerin Evrimi
 • Temel Makaleler 28: Sindirim Sisteminin Evrimi
 • Temel Makaleler 29: Beynin Evrimi
 • Temel Makaleler 30: Alet Yapmanın Evrimi
 • Temel Makaleler 31: Dilin Evrimi
 • Temel Makaleler 32: Kültürel Evrim ve Mem Kavramı
 • Temel Makaleler 33: İnsanlarda Tarihsel Göçler
 • Temel Makaleler 34: İnsan Evrimi Devam Ediyor Mu?
  Temel Makaleler 35: Üremenin Evrimi
 • Temel Makaleler 36: Eş Seçimi ve Evrim
 • Temel Makaleler 37: İnsanlarda Cinsiyet
 • Temel Makaleler 38: İnsanlarda Üreme Döngüsü
 • Temel Makaleler 39: İnsan Beslenmesinin Evrimi
 • Temel Makaleler 40: Neolitik Devrimin Evrime Etkisi
 • Temel Makaleler 41: Modern Beslenme Davranışlarına Geçiş
 • Temel Makaleler 42: Evrimsel Uyumsuzluklar ve Hastalıklar
 • Temel Makaleler 43: Maladaptasyon Kavramı
 • Temel Makaleler 44: Plastisite
 • Temel Makaleler 45: Yırtıcılığın Evrimi
 • Temel Makaleler 46: Enfeksiyon ve Evrim
 • Temel Makaleler 47: Canlılar Neden Uyur? Uykunun Evrimi ve Kökeni
 • Temel Makaleler 48: Kültür Nosyonuna Evrimsel Bakış
 • Temel Makaleler 49: Fedakârlığın Evrimi
 • Temel Makaleler 50: Bencillik ve Evrim
 • Temel Makaleler 51: Duyguların Evrimi
 • Temel Makaleler 52: Aşkın Kökeni ve Evrimi
 • Temel Makaleler 53: İnsan Davranışlarının Evrimi
 • Temel Makaleler 54: Ahlâkın Kökeni ve Evrimi
 • Temel Makaleler 55: Dinin ve İnançların Evrimsel Kökeni
 • Temel Makaleler 56: Öğrenin Evrimsel Sinirbilimi
 • Temel Makaleler 57: Evrimsel Psikolojiye Genel Bakış
 • Temel Makaleler 58: Evrimsel Psikiyatrinin Temel Prensipleri
 • Temel Makaleler 59: Evrimsel Tıbbın Temel İlkeleri
 • Temel Makaleler 60: Hastalıkları Değerlendirmede Iraksak Mekanizmalar
 • Temel Makaleler 61: Kültürel Evrim ve Hastalık İlişkisi
 • Temel Makaleler 62: Kanserin Evrimi
 • Temel Makaleler 63: Klinikte Evrimsel Yorumlamalar
 • Temel Makaleler 64: Toplumun Evrime Bakış Açısı
 • Temel Makaleler 65: Tıp Fakültelerinde Evrimin Konumu
 • Temel Makaleler 66: Evrim ve İnanç
 • Temel Makaleler 67: Evrim ve Etik
 • Temel Makaleler 68: Evrim ve Fütürizm
 • Temel Makaleler 69: Evrimsel Robotik ve Yapay Zekâ Hakkında
 • Temel Makaleler 70: Bilimsel Skeptisizm ve Evrim

Evrim Kuramı, Evrimci Düşünce & Evrimsel Tıbbın Tarihi

 • Evrim Düşüncesi ve Tarihi
 • Yaşam Bilimleri Tarihi Üzerine: Darwin’den Bu Yana
 • Darwin Öncesi Evrim -1: Evrim Düşüncesinin Kökleri, Antik Yunan Öncesinde Evrim Fikirleri ve İlkel Evrimsel Düşüncelerin Evrimsel Biyolojiyle Durumu
 • Darwin Öncesi Evrim -2: Antik Yunan’da Evrimsel Fikirler, Doğa Filozoflarından Aristo’ya Kadar Evrim Düşüncesinin Gelişimi
 • Darwin Öncesi Evrim -3: Darwin’e Kadar Olan Dönemde Orta Çağ Avrupa Düşüncesinde Evrim
 • Darwin Öncesi Evrim -4: Darwin’e Kadar Olan Dönemde İslâm Coğrafyasında Evrim
 • Darwin’in Evrim Teorisi -1: Darwin’in Evrim Teorisi ve Teorinin Önceki Evrimsel Düşüncelerden Farklılıkları
 • Darwin’in Evrim Teorisi -2: Darwin Döneminde Alternatif Evrim Teorileri ve Kurama Gelen İtirazlar
 • Darwin’in Evrim Teorisi -3: Darwin’den Modern Senteze Giden Yolda Evrimsel Düşüncelerin Değişimi
 • Modern Evrimsel Biyoloji -1: Modern Evrimsel Sentezin Doğuşu ve Darwin Eleştirileri
 • Modern Evrimsel Biyoloji -2: Evrimsel Biyolojinin Bugünü
 • Modern Evrimsel Biyoloji -3: Evrimsel Biyolojinin Geleceği
 • Evrimsel Tıbba Dair İlk Düşünceler: Erasmus Darwin
 • Evrimsel Tıp, Darwinci Tıp ve Charles Darwin: “Darwinci Tıp” İsminin Tarihsel İncelemesi
 • Modern Evrimsel Sentez Sonrası Evrim ve Tıp İlişkisi
 • Randolp Nesse ve George Williams Öncesi Tıbba Diğer Evrimci Bakışlar
 • Randolp Nesse, George Williams ve Evrimsel Tıbbın Doğuşu
 • 21. Asır ve Evrimsel Tıbbın Yükselişi

Tıpta Uygulamalar

ÖZEL: EVRİMSEL PSİKİYATRİ, PSİKOLOJİ ve FELSEFE MAKÂLELERİ

Evrimsel Psikoloji ve Evrimsel Psikiyatri Genel Makâleler

Kültürel Evrim

Aşkın Evrimi ve Nörobiyolojisi

 • Aşkın Nörobiyolojisi
 • Aşkın Evrimi: Neden Aşık Oluruz?
 • İnsan Dışındaki Türlerde Aşk

Ahlâk ve Vicdanın Evrimi

Bilincin ve Zekânın Evrimi

 • Kadın ve Erkek Beyninin Evrimsel Farklılıkları Üzerine
 • “Intersex” Beynin Evrimi
 • Bilincin Evrimi
 • Zekâ Kapasitesinin Evrimi

Seksin ve Cinsiyetin Evrimi

Dilin Evrimi

 • Primatlarda İletişim ve Haberleşme Kabiliyetinin Evrimi
 • Homo Cinsi Canlılarda Lingüistik Yeteneğin Evrimi
 • Memetik Evrim Açısından Dil Öğrenimi
 • Yeryüzündeki İlk Diller

Duyguların Evrimi

 • Duygular Neden Var? İnsan Duyguları Üzerine Genel Bir Değerlendirme
 • Anksiyetenin Evrimsel Kökeni

Dinin ve İnancın Evrimsel Sinirbilimsel Kökeni

 • Homo sapiens  Dışındaki Türlerde İnanç, İbadet ve Din Sistemi Çalışmaları
 • İnsanlarda “Tanrı’ya İnanç” Geninin Varlığı Tartışmalarına Evrimsel Bakış: İnanmak Doğuştan Mıdır?
 • İlkel Dinsel Tasarımların Ortaya Çıkışında Şizofreni Gen Mutasyonunun Etkisi
 • İnsanlar Neden Dine İnanır? -1: İnanmanın Nörobiyolojik  Evrimi
 • İnsanlar Neden Dine İnanır? -2: İnanmanın Sosyokültürel ve Davranışsal (Psikolojik) Evrimi
 • İnsanlar Neden Dine İnanır? -3: Din Psikolojisine Evrimsel Tıp ve Evrimsel Psikiyatri Açısından Bir Değerlendirme
 • Çağdaş Yerli Kabilelerin Din ve İnanç Tasarımlarında Toplumsal Avantaj Sağlayan Öğeler
 • Antropolojik ve Arkeolojik Bulgulara Göre Modern İnsanın Dinsel Tasarımlarını Etkileyen Doğal Faktörler
 • Mitoloji, Din ve Akıl: Rasyonel Beynin Evrimi
 • Dinsel Düşünceler ve Psikiyatrik Semptomlar
 • İnanca Sinirbilimsel Yaklaşım

EVRİM, TIP VE TOPLUM MAKÂLELERİ

Fakültelerde Evrimsel Tıp Eğitimine Dair İzlenimlerimiz

YAPAY ZEKÂ VE EVRİM MAKÂLELERİ

 • Yapay Zekâ Nedir? Tıp ve Evrim İlişkili Bir İnceleme
 • Evrimsel Robotik Üzerine Medikal Değerlendirme
 • Medikal Teknolojilerde Evrimsel Algoritmaların Kullanımı

GENEL YAZILAR / DÜŞÜNCE VE FELSEFE DERLEMELERİ

 AKADEMİK BİLDİRİLER ve AKADEMİK YAYINLARIMIZ

One response to “Makale Arşivimiz

 1. Makalelerin %90 ı link olarak değil yazı olarak görünüyor ve dolayısı ile açılmıyor.
  Bilhassa en önemli olduğunu düşündüğüm makaleler açılmıyor nedeni nedir acaba?

  Beğen

Uğur özdemir için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s