İlke ve Amaçlarımız

EVRİMSEL TIP TOPLULUĞU
İLKE, AMAÇ VE PLANLARI
ilkelerimizevrim
YAYIN ve FAALİYET İLKELERİ

Evrimsel Tıp Topluluğunun resmî ve ana yayın organı Evrimseltip.org web sitesi olup bu web sitesi Evrimsel Tıp Platformu olarak bilinir. Yapılan çalışmalar, ele alınan konuya bakış açısı ve tüm çalışmalar neticesinde elde edilmek istenen kazanımlar silsilesi hep birlikte Evrimsel Tıp Hareketi olarak isimlendirilir. Bu platform altında Evrimsel Tıp Topluluğu yayınlarının çok büyük bir kısmı arşivlenir. Bu yayınlar çeşitli metinler, görseller, infografikler, makaleler ya da video içerikli paylaşımlar gibi çok geniş bir çerçevede olabilir. Bu platform altında getirilen tüm ilke, amaç ve planlar, Evrimsel Tıp Topluluğunun bulunduğu tüm zeminlerde (web-site, sosyal medya, üniversiteler…) geçerlidir.

Doğruluk ve Dürüstlük

Evrimsel Tıp Topluluğunun imzasını taşıyan her türlü yazı, içerik, görsel, video, metin ya da bilimsel etkinliğin orijininde ve savunulmasında bilimsel doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadık kalınır. Üyelerimizin farkında olmaksızın yapabileceği şahsî hatalar hiçbir şekilde topluluk bünyesine doğrudan yüklenemez ve bu hatalar tespit edildiği anda bizzat topluluk yönetimi tarafından gerektiği şekilde düzeltilir. Bu noktada Evrimsel Tıp okurları, ele alınan çalışmanın içeriği hakkında bilimsel itiraz, görüş ve eleştiri hakkına sahiptir. Bilimsel referansı getirilemeyen itirazlar tarafımızca değerlendirilmeye alınmayacaktır ve ilgili çalışmaların önünü kesmek niyetli bilim dışı itirazlar, yönelimler, saldırılar ve girişimler topluluğumuz tarafından engellenebilir. Bu ilke, Evrimsel Tıp Topluluğunun doğruluk ve dürüstlük ilkesidir.

Objektiflik ve Tarafsızlık

Evrimsel Tıp Topluluğu evrim-yaradılışçılık, akıllı tasarım iddiaları ya da evrim noktasında bilim dışı iddiaların değerlendirilip tartışıldığı bir platforma sahip değildir. Evrimsel Tıp Topluluğu, evrimsel tıbbı ve genel mânâda evrim teorisini ele alırken hiçbir tanrıya, dine, felsefî akıma ya da bilim dışı iddiaya doğrudan atıf yapmaz. Bilimsel bulguların dinî, siyasî ya da felsefî yorumlamaları bilimsel bulgunun varlığını değiştirmez. Evrimsel Tıp Topluluğu bireylerinin kişisel siyasî, dinî veya felsefî görüşleri Evrimsel Tıp Topluluğunun hakim bakış açısını asla yansıtamaz olup topluluk, bu tip tartışmalardan uzak, tarafsız, objektif ve bilimsel bulgulardan hareket eden ve beslenen bir tablo çizer. Evrimsel Tıp Topluluğu bünyesinde çalışmalarını devam ettirenler, topluluk ismini kullanarak hiçbir dinî  ya da siyasî akımın bayrağını sallayamaz. Evrimsel Tıp Topluluğunun çalışmalarının yer aldığı hiçbir platformda (sosyal medya, web site ya da üniversite…) evrimsel tıp okurları Evrimsel Tıp Topluluğunu bilimsel bulguların dışında dinî, felsefî ve siyasî yönelimlerle ilişkilendiremez. Evrimsel Tıp Topluluğu, bu ilkeyi bilimsel bulguların dışındaki yaklaşımlar için objektiflik ve tarafsızlık ilkesi olarak benimser.

Bağımsızlık

Evrimsel Tıp Topluluğunun hiçbir siyasî, felsefî, dinî, ekonomik, sosyal kurum, kuruluş, platform, merkez, vakıf, dernek, örgütlenme ya da oluşumla doğrudan bir ilişkisi yoktur ve çalışmaları devam ettiği müddetçe de bulunmayacaktır. Evrimsel Tıp Topluluğu, hiçbir şekilde hiçbir platformun alt oluşumu ya da yan ürünü olmayıp çalışmalarını tek başına devam ettirmektedir ve hiçbir varlığın/hareketin desteğine gereksinim duymaz. Bilimsel perspektif söz konusu olduğunda, hâlihazırda Türkiye’nin ilgili sahadaki öncü girişimi olarak Evrimsel Tıp Topluluğu, otoritesini ve saygınlığını kullanarak gerektiğinde entelektüel kimliğiyle birtakım evrimle ilişkili oluşumların bilimsel ve akademik seviyesini yükseltmek üzere diğer oluşumlara katılım ve destek sağlayabilir. Bu ilke, Evrimsel Tıp Topluluğunun bağımsızlık ilkesidir.

Gönüllülük

Evrimsel Tıp Topluluğu bünyesinde bulunanlar ve ekip üyelerinin hepsi, ilgili disiplinlere bilimsel olarak gönül vermiş, meraklı, entelektüel, zihinsel açıdan seçkin, yetenekli ve çoğunlukla tıp orijinli bireylerden oluşmakta olup üyeler çalışmalarını hiçbir maddî çıkar beklemeksizin bilime katkı sağlama esası ve gönüllülüğüyle gerçekleştirmektedirler. Üretilen içeriklerin, etkinliklerin ve ortaya konan emeğin işe yaradığını görmek, topluluk bireylerimiz için en büyük motivasyon kaynağıdır. Yapılan çalışmaların tümü gönüllülük esaslı olarak gerçekleşir.

Etik

Evrimsel Tıp Topluluğu, bilimsel ve tıbbî etik yaklaşımlarını gözetir. Yapılan yayınlar, hazırlanan içerikler ve akademik faaliyetlerin tümünde bilimsel ve tıbbî etik ilkeler gözden geçirilir ve etik olmayan girişimlerden kaçınılır.

Adalet, Hukuk ve Deontoloji

Evrimsel Tıp Topluluğu bünyesinde yayımlanan yazılar aksi belirtilmediği sürece alıntı olmayıp topluluk tarafından hazırlanmaktadır. İlgili ürünlerin sahibi, ürüne zihinsel ve fiziksel emek gösteren yazarlar ve topluluk olup bu çalışmaların referans gösterilmeksizin yayımlanması anayasal suçtur. Evrimsel Tıp Topluluğu, kendi çalışmalarının çalınmasından doğabilecek hukukî süreçleri önemser ve çalışmalardan hak talep eder. Evrimsel Tıp Topluluğu makaleleri doğrudan web site, yazar ve alıntı bağlantısı referans gösterilecek şekilde veya gerekli iznin doğrudan toplulukla iletişim kurularak alınması koşuluyla farklı platformlarda kullanılabilir. Evrimsel Tıp Topluluğu, gerek iç gerek dış meselelerinde adil bir düzlem çizer. Evrimsel Tıp Topluluğu, aynı şekilde orijinal eserlerin sahiplik haklarına saygısı çerçevesinde hiçbir adresinde çalıntı ya da alıntı belirtilmemiş yazı yayımlamaz. Her türlü çalışmadan doğan hukukî sorumluluklar ve deontolojik yükümlülükler, topluluğumuzca bilinmektedir.

Tıbbî Perspektif ve Hekim Kimliğini Koruma

Evrimsel Tıp Topluluğu, her şeyden önce bir tıp fakültesi topluluğudur ve hekimlik kimliğini gururla korur. Evrimsel Tıp Topluluğu, bulunduğu hiçbir platformda hekim kimliğine zarar getirecek davranışları desteklemez ve bu tip girişimleri engeller. Evrimsel Tıp Topluluğunun çalışmalarının birincil odağı tıp fakültesi orijinli araştırmacılar ve profesyonellerdir.

AMAÇLARIMIZ VE PLANLARIMIZ

1. Yazı, çeviri ve yayım faaliyetleri vasıtasıyla kısa süre içerisinde tıp öğrencileri ve tıp çevreleri içerisinde “evrim” konusunda bir farkındalık/ilgi oluşturmak. Yazı çalışmalarına ek olarak video, infografik, görseller ve e-dergi yayın organlarını da etkin bir biçimde kullanarak Türkiye çapında tıp fakültesi öğrencilerine hitap etmek.

2. Tıp öğrencilerinden evrime ilgi duyanları bir araya getirecek bir platform yaratıp kolektif bir biçimde, verimli bir düzlemde evrimsel tıp bilimini tıp fakültesi öğrencileri içerisinde yaymak.

3. Okulların bünyesinde kurulacak ve birbiriyle koordineli işleyecek olan okul toplulukları yoluyla düzenli olarak sunum, konferans vs. etkinlikler düzenlenerek tüm çalışmaların rutin düzleme oturtulmasını sağlamak. Bu süreçte evrimsel tıp, evrimsel biyoloji, sosyoloji, psikoloji ve tıp gibi alanlardan yetkin isimleri çalışmalarımıza davet ederek daha büyük bir kitleye ulaşmak.

4. Sosyal medya adreslerini etkin kullanarak bu adresleri ülkenin güvenilir evrim ve evrimsel tıp başvuru adresleri hâline getirmek.

5. Evrimsel biyoloji ve tıp derslerinin, tıp müfredatında temel bilim olarak yer alması için mücadele etmek ve verilen mücadeleleri desteklemek.

6. Evrimsel tıp ve insan evrimi konularında toplumda birtakım insanlarca bilinçli ve bilinçsiz şekilde yapılan yanlışları, bilimsel eksiklikleri ve hatalı analizleri deşifre etmek; insanlara özellikle insan evrimi konusunda doğru ve bilimsel bir içerik sunmak.

7. Yazı ve medya kaynakları, okul toplulukları etkinlikleri ve sosyal medyanın üzerine birtakım ulusal TV, dergi, internet, gazete gibi yayın organlarına ulaşım sağlayarak evrimsel tıp biliminin yayılmasını sağlamak.

8. Çalışmalara katılan her bir ekip üyesinin ve çalışmaları takip eden öğrenci kitlesinin, geçilen birkaç yıl içerisinde evrimsel tıp alanında akademik olarak önemli bir yeterliliğe gelmesini sağlamak. Evrimsel tıbbı, kendi akademik kariyerinde önemli bir konuma koyan, evrim bilgilerini tanı ve tedavide, insan vücudunu değerlendirmede etkin bir şekilde kullanabilecek başarılı hekimler olmak.

9.  Tıp fakültesi içerisinde evrim konusunda sağlanacak farkındalıkla beraber, Türkiye’nin geneline hâkim olan evrim konusundaki bilinçsizlik, evrim öğreniminin kalitesizliği ve evrim yayınlarının yeterli olmaması gibi nedenlerden ötürü ülkenin tamamına yönelik kapsamlı, sistemli, akademik, ülkenin en kaliteli online evrim platformunu geliştirmek, bu yolda evrim üzerine yazılmış en seçkin makale/yazı arşivini oluşturmak.

Soru, Görüş ve Eleştirileriniz: (Uygunsuz İçerikler Kaldırılacaktır)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s