Antik DNA • Ansiklopedik Bilgi

Antik DNA Ansiklopedik Bilgi Antik DNA (aDNA) (L. ante=önce, DNA=deoksiribonükleik asit), evrimsel süreçte eski ve genellikle sert fosil dokulardan (kemik, diş, saç…) elde edilen DNA’lara özel olarak verilen isimdir. Arkeolojik […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Alu Tekrar Elementleri • Ansiklopedik Bilgi

Alu Tekrar Elementleri Ansiklopedik Bilgi Alu, AGCT sekansı ile bir sınır enzim kesme bölgesine verilen isimdir. Bu özel kesim bölgesi, Arthrobacter luteus isimli bir bakteriden izole edilen endonükleaz (spesifik DNA […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Allel • Ansiklopedik Bilgi

Allel Ansiklopedik Bilgi Allel, (Yun. allos=diğer, öteki) genomdaki özel bir bölgede (locus’ta) yer alan gen formlarını ya da DNA sekanslarındaki özel formları ifade eder. Örneğin genomdaki lokusları “sokak adresi” olarak […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Albümin • Ansiklopedik Bilgi

Albümin Ansiklopedik Bilgi Albümin, (L. alba=beyaz) ısıtıldığında ya da koagüle olduğunda beyaz renge dönen ve ismini buradan alan bir proteindir. Pişirilmiş yumurtanın beyazı yüksek oranda albümin içermektedir. Albümin karaciğerde sentezlenir […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Canlılar ve Sahip Oldukları Mikrobiyota Birbirlerinin Evrimini Etkiliyor

Hayvanlar mikroorganizmalarla yakın bir ilişki içerisinde yaşarlar, yararlı bakterilerle iş birliği yaparken patolojik olanlarla bir savaş içerisindedirler. Instituto Gulbenkian de Ciencia (IGC) ‘dan araştırmacıların PLOS Genetics dergisinde yayımladığı yeni bir […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Kanserin Evrimi

Kanserin Evrimi Yazar: Duygu Yanıktaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Evrimsel Tıp Ekibi) Not: Bu araştırma, 27-28 Şubat 2016 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (GÜTBAT) tarafından Gazi Üniversitesi […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Rastlantısal Olarak Oluşan Yeni Genler Evrimsel İnovasyona Neden Oluyor

Rastlantısal Olarak Oluşan Yeni Genler Evrimsel İnovasyona Neden Oluyor Kaynak: PLOS Genetics Özet: Yeni genler evrim sürecinde devamlı olarak meydana geliyor, öyleyse bu süreci ne yönlendiriyor? Yeni bir çalışma genomdaki […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Evrimimiz Sürüyor! İşte İnsanlarda Bazı “Yararlı” Mutasyonlar

Evrimimiz Sürüyor! İşte İnsanlarda Bazı “Yararlı” Mutasyonlar İlk önce, “mutasyon” teriminin ne olduğunu açıklamalı ve “yararlı” mutasyon kavramından ne anladığımızı kısaca belirtmeliyiz. Prensip olarak, kromozomların, onların üzerinde lokalize olan genlerle […]

Reklamlar
Yazıyı oku →