Kimlere İnsan Diyoruz?

nsan denilince aklınıza ne geliyor? Düşünen hayvan veya duyguları olan hayvan diyorsanız yanılıyorsunuz! Bir şempanze de kızabilir, dövüşebilir, avlanmak veya bir şeyler çalmak maksadıyla planlar yapabilir. Bir karga da düşünebilir ve sorun çözebilir. O halde “insan olma”nın biyolojik kriterlerine bir bakalım.

Reklamlar
Yazıyı oku →

Dünyayı Yöneten Hormon: Testosteronun Evrimi

Testesteron androjen grubundan steroid türevi bir hormondur. Kolestrolden sentezlenir. Erkeklerde testesteronun yüzde 90’lık bir kısmı testislerde yüzde 10’luk kısmıda böbrek üstü bezinde üretilir daha sonra 5 alfa redüktaz enzimi aracılığı […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

İnsan Evriminin Vücudumuzda Bıraktığı 7 İz

İnsan Evriminin Vücudumuzda Bıraktığı 7 İz Mahmut Ulusoy Evrimsel Tıp Topluluğu Canlılığın başlangıcından beridir tüm canlılar evrimleşmektedir. Haliyle insan vücudu da bir evrimsel süreçten geçtiği için bu süreçten kalıntıları görebiliyoruz. […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Amigdala • Ansiklopedik Bilgi

Amigdala Ansiklopedik Bilgi Amigdala ya da amigdaloid nuclei (L. corpus amygdaloideum, Yun. amygdale=badem) serebral hemisferlerde medial temporal lobda küçük, badem şekilli kompleks nöronal topluluktur. Bazal nükleuslardan nucleus caudatus kuyruğunun yanında, […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

İnsanlarda Neden Varis Olur? Variköz Venler Üzerine Kısa Evrimsel Değerlendirme

Variköz venler, vücutta çeşitli organların kapiler yataklar vasıtasıyla beslenmesinden sonra kanın toplanarak kalbe dönüşünü sağlayan venlerin anormal derecelerde genişleyip (dilate olup) sıklıkla kıvrımlı bir hâl alıp fonksiyonel özelliklerini yitirmesiyle ortaya çıkan, venöz yetersizlik barındıran venlerdir. İnsanlarda variköz venler (ya da varis), genellikle alt ekstremitelerde süperfisyel (yüzeyel) bölgelerde görülür. Bu makâlede insanlarda variköz ven oluşma mekanizmasına çok fazla teknik ayrıntılara girmeden evrimsel bir perspektiften bakacağız.

Reklamlar
Yazıyı oku →

Alveolar Proses • Ansiklopedik Bilgi

Alveolar Proses Ansiklopedik Bilgi Alveolar proses, (L. alveus=oyuk, alveolus=küçük oyuk, processus=ilerleme, gelişme kaydetme) (processus alveolaris) üst çene kemiği maksilla ile alt çene kemiği mandibulanın korpusunun üst kısmında dişlerin oturduğu çökük […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Altrisyal Özellik • Ansiklopedik Bilgi

Altrisyal Özellik Ansiklopedik Bilgi Altrisyal özellik, (L. alere=beslemek, büyütmek), prekosyal özellikle birlikte sıklıkla bir spektrum dâhilinde ifade edilmektedir. Altrisyal-prekosyal spektrumunda taksonun nerede olduğu, yenidoğanın durumuna göre belirlenir. Buna göre, tam […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Allokorteks • Ansiklopedik Bilgi

Allokorteks Ansiklopedik Bilgi Allokorteks (Yun. allo=diğer, öteki; L. cortex=kabuk), serebral korteksin altı hücre tabakalı neokorteks dışında kalan altıdan az katmanlı kısımlarını ifade eden kısmıdır. Allokortikal alanlar sıklıkla olfaksiyon (örn. piriform […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Candida Albicans, Evrim ve Sağlık

Sağlıklı insanlarda doğal mikrobiyal floranın bir parçası olarak Candida albicans (kandida albikans), özellikle oral bölge, sindirim kanalı ve ayrıca kadınlarda vajinal bölgede yerleşmiş ve üremesi, insan florasındaki diğer mikroorganizmaların etkinliği ile sınırlanan fırsatçı bir mantar türüdür. Kandida albikans, sağlıklı insan florasının bir parçası olsa da floranın ve burada yaşan diğer bakterilerin sağlığına bağlı olarak insan sağlığını tehdit eder bir hâle gelebilir. Bununla birlikte çeşitli antibiyotikler, artan karbonhidrat tüketimi ve diğer birtakım faktörlerin insan florasında kandida albikansın aşırı üremesine neden olduğu ve beraberinde sağlık problemleri getirdiğine dair bulgular vardır. Yararlı flora mikroorganizmalarının floradaki oranının azalması ve insan immün direncinin zayıflaması kandida albikans üremesine yol açabilir.

Reklamlar
Yazıyı oku →

Fas’ta Yeryüzünün En Eski Homo sapiens Fosilleri Bulundu

Max Planck Enstitüsü ve Fas Ulusal Enstitüsünden bilim insanlarının Fas’ta yürüttüğü araştırmada birtakım taş aletler ve hayvan kemikleriyle birlikte Homo sapiens kemikleri de keşfedildi. Bulunan kemikler yaklaşık 300 bin yıl öncesine tarihlendirildiğinden, elde edilmiş olan Homo sapiens fosillerinin türümüze ait bilinen en eski örneği teşkil etmesi söz konusu oluyor. Böylece klâsik literatürde modern insanların geçmişine dair sürekli söylenegelen 200 bin yıllık tarih, yeni çalışmalarla birlikte 100 bin yıl öncesine daha çekiliyor.

Reklamlar
Yazıyı oku →

Agenez • Ansiklopedik Bilgi

Agenez Ansiklopedik Bilgi Agenez, (Yun. a=yokluk bildiren ek, genesis=doğum, doğma, orijin alma), herhangi bir anatomik yapının yokluğunu ya da gelişimsel olarak eksikliğini bildiren bir terimdir. Agenez, evrimsel biyoloji literatüründe özellikle […]

Reklamlar
Yazıyı oku →