İnsan Evriminin Vücudumuzda Bıraktığı 7 İz

İnsan Evriminin Vücudumuzda Bıraktığı 7 İz Mahmut Ulusoy Evrimsel Tıp Topluluğu Canlılığın başlangıcından beridir tüm canlılar evrimleşmektedir. Haliyle insan vücudu da bir evrimsel süreçten geçtiği için bu süreçten kalıntıları görebiliyoruz. […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Temel Makaleler 05: Tarihsel-Akademik Dinamikleriyle Evrim, Tıp ve Biyolojinin Komparatif Özeti ve Entegre Yaklaşım

Temel makalelerimizin beşincisinde, esasında geçmiş yazılarımızda değindiğimiz birkaç olgu üzerinde komparatif açıdan duracak ve modern evrimsel kuram, modern tıp ve biyolojinin akademideki pozisyonlarını özetleyeceğiz.

Yazıyı oku →

Temel Makaleler 04: İnsan Evriminin Kısa Bir Özeti

Temel makaleler serimizin dördüncüsü olan bu yazı ile insanın kökenine ve evrimine yönelik genel ve kısa bir özet sunacağız. İnsan evriminin önemli kilometre taşlarına değineceğimiz bu makalede, milyonlarca yıla uzanan evrimsel sürecin bütününün, her detayının ve spekülatif noktalarının, özellikle de kültürel/zihinsel açıdan etraflıca incelenmesinin mümkün olamayacağını belirtiriz.

Reklamlar
Yazıyı oku →

Temel Makaleler 03: Evrimsel Biyolojide Bazı Temel Prensipler

Temel Makaleler serimize, evrimsel biyolojinin literatüründe karşımıza sıklıkla çıkan bazı terimler ve evrimsel biyolojinin canlılığa bakışında muhakkak öğrenmemiz gereken bazı ilkelerle kısa kısa devam ediyoruz.

Reklamlar
Yazıyı oku →

Yaşam Bilimleri Tarihi Üzerine: Darwin’den Bu Yana

Yaşam Bilimleri Tarihi Üzerine: Darwin’den Bu Yana Georges Canguilhem [Dipnotlarda ve metin içinde yer alan köşeli parantez içindeki izahlar, aksi belirtilmedikçe, Türkçeye tercüme edene (Özen Beltan Demir; Ankara, 2013) aittir. […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Temel Makaleler 02: Evrimsel Tıbbın İnsana Bakış Açısı

TEMEL MAKALELER 02 EVRİMSEL TIBBIN İNSANA BAKIŞ AÇISI Necdet Ersöz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Evrimsel Tıp Topluluğu Temel makalelerimizin ikincisinde, evrimsel tıpta insan doğasına nasıl yaklaşıldığına ve “hastalık” kavramının nasıl […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Evrimin Işığını Tıbba Yöneltmek: Tıp Literatürü ve Evrim

EVRİMİN IŞIĞINI TIBBA YÖNELTMEK: Tıp Literatürü ve Evrim Necdet Ersöz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Evrimsel Tıp Topluluğu Tıp pratiği, temel ve klinik tıbbî bilimlerle birlikte tanı ve sağaltım sanatı olarak […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Temel Makaleler 01: Evrimsel Biyoloji ve Tıpla Tanışma

TEMEL MAKALELER 01 EVRİMSEL BİYOLOJİ VE TIPLA TANIŞMA Necdet Ersöz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Evrimsel Tıp Topluluğu Evrimsel Biyoloji ve Tıpla Tanışma Şunu rahatlıkla kabul edebiliriz ki, gelişen ve dönüşen […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

İnfografik: Hastalıkların Evrimine Genel Bakış: Bir Darwinci Çerçeve

İNFOGRAFİK HASTALIKLARIN EVRİMİNE GENEL BAKIŞ Bir Darwinci Çerçeve Necdet Ersöz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Evrimsel Tıp Topluluğu Evrimsel tıp, veya daha az kullanılan ismiyle Darwinci tıp, basitçe hastalıkların daha iyi […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Beynin Evrimi Üzerine Düşüncelerin Tarihi

BEYNİN EVRİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİN TARİHİ Necdet Ersöz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Evrimsel Tıp Topluluğu Evrimsel sinirbilimin bir akademik çalışma alanı olarak geçmişi yaklaşık bir asra uzanırken, evrimsel fikirlerin bilim ve […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

İnfografik: Nasıl İnsan Olduk?

Aşağıdaki infografikte, insanlığın yaklaşık 125 milyon yıl önce ilk plasentalı memelilerin evriminden başlayarak yaklaşık 40 bin yıl önce Neandertal insanlarının neslinin tükenmesine kadar olan evrimsel tarihinde kilittaşı olan bazı olgular […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Güncel Bir Bilim Dalı Olarak Evrimsel Tıp

Güncel Bir Bilim Dalı Olarak Evrimsel Tıp Yazar: Emrah Yücesan Başlamadan önce okuyucu için belirtmemiz gereken bu makalenin açıklayıcı olmak kaygısı taşımakla birlikte öznel içerikli olduğu ve paralelinde güncel bilimcilerin […]

Reklamlar
Yazıyı oku →