Alu Tekrar Elementleri • Ansiklopedik Bilgi

Alu Tekrar Elementleri Ansiklopedik Bilgi Alu, AGCT sekansı ile bir sınır enzim kesme bölgesine verilen isimdir. Bu özel kesim bölgesi, Arthrobacter luteus isimli bir bakteriden izole edilen endonükleaz (spesifik DNA […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Altrisyal Özellik • Ansiklopedik Bilgi

Altrisyal Özellik Ansiklopedik Bilgi Altrisyal özellik, (L. alere=beslemek, büyütmek), prekosyal özellikle birlikte sıklıkla bir spektrum dâhilinde ifade edilmektedir. Altrisyal-prekosyal spektrumunda taksonun nerede olduğu, yenidoğanın durumuna göre belirlenir. Buna göre, tam […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Alfa ve Beta Taksonomi • Ansiklopedik Bilgi

Alfa ve Beta Taksonomi Ansiklopedik Bilgi Alfa ve beta taksonomi (Yun. alpha=ilk; beta= ikinci; taxis=düzene koymak) Ernst Mayr tarafından 1953’te modern içeriğiyle tanımlanan taksonomik terimlerdir. Mayr, incelenen grubun taksonomik olarak […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Allopatri • Ansiklopedik Bilgi

Allopatri Ansiklopedik Bilgi Allopatri (Yun. allo=diğer, öteki; patris=memleket, vatan, yurt) iki organizma/tür arasında coğrafî açıdan uzaklık olup organizmaların bütünüyle birbirinden ayrıldığı durumları ifade eder. Eldeki fosil kayıtları incelendiğinde özellikle hangi […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Allometri • Ansiklopedik Bilgi

Allometri Ansiklopedik Bilgi Allometri (Yun. allos=diğer; metron=ölçüm), 19. yüzyılın sonuna doğru bazı araştırmacıların (Dubois 1898, Lapicque 1898, Snell 1891) beden büyüklüğü ve beyin büyüklüğü arasında anlamlı bir ilişki (oran) kurma […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Allen Kuralı • Ansiklopedik Bilgi

Allen Kuralı Ansiklopedik Bilgi Allen Kuralı, 1877 yılında Joel A. Allen tarafından literatüre kazandırılan ve nispeten düşük ortam sıcaklıklarında yaşayan canlıların bununla orantılı olarak küçük ve kısa ekstremitelere ya da […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Alkenonlar • Ansiklopedik Bilgi

Alkenonlar Ansiklopedik Bilgi Alkenonlar, bazı alg türlerince sentezlenen kompleks moleküller olup paleoiklim araştırmalarında biomarker olarak kullanılmaktadır. Alkenonlar denizaltı sedimanlarında oldukça iyi korunmuştur. Paleoiklim rekonstrüksiyonunda moleküler yapıları çevresel şartlara göre değiştiği […]

Reklamlar
Yazıyı oku →

Temel Makaleler 03: Evrimsel Biyolojide Bazı Temel Prensipler

Temel Makaleler serimize, evrimsel biyolojinin literatüründe karşımıza sıklıkla çıkan bazı terimler ve evrimsel biyolojinin canlılığa bakışında muhakkak öğrenmemiz gereken bazı ilkelerle kısa kısa devam ediyoruz.

Reklamlar
Yazıyı oku →