Ansiklopedi A Maddeleri

EVRİMSEL TIP VE İNSAN EVRİMİ ANSİKLOPEDİSİ
“A” MADDELERİ

abdüksiyon
abel fosili
abiyotik
absolüt mutlak tarihleme metodu
acetabulocrystal iliac pillar
aday gen yaklaşımı
adaptif radyasyon
adaptif tip ve strateji